Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Univerzita Komenského v Bratislave
Počet
absolventov
5 150
Muži
31 %
Ženy
69 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
48 %
Pracujúci na dohodu
4 %
SZČO
2 %
Na materskej dovolenke
1 %
Nezamestnaní
3 %
Pokračujúci v štúdiu
38 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
3 %

Kde pracujú absolventi...

69 %
6 %
5 %
4 %
6 %
4 %
3 %
3 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
56 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1241
1362
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Zdravotníctvo a sociálna pomoc
20 %
Odborné, vedecké a technické činnosti
18 %
Vzdelávanie
17 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Všeobecní lekári
13 %
Učitelia v základných školách
7 %
Právnici
4 %

Miera nezamestnanosti

5 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
19
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.