Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Pedagogická fakulta
Odbor Predškolská a elementárna pedagogika
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske
Počet
absolventov
48
Muži
0 %
Ženy
100 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
10 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
88 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
2 %

Kde pracujú absolventi...

60 %
20 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
20 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
80 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
831
806
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Vzdelávanie
40 %
Administratívne a podporné služby
20 %
Verejná správa a obrana
20 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní
60 %
Učitelia v predškolských zariadeniach
20 %
Predavači
20 %

Miera nezamestnanosti

0 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
47
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.