Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Právnická fakulta
Odbor Právo
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
281
Muži
37 %
Ženy
63 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
81 %
Pracujúci na dohodu
2 %
SZČO
2 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
5 %
Pokračujúci v štúdiu
5 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
5 %

Kde pracujú absolventi...

76 %
4 %
5 %
4 %
4 %
2 %
2 %
2 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
79 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1100
1180
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Odborné, vedecké a technické činnosti
47 %
Verejná správa a obrana
35 %
Finančné a poisťovacie činnosti
4 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Právnici
42 %
Špecialisti v oblasti práva, sociálneho a zdravotného poistenia
22 %
Odborní pracovníci verejnej správy
4 %

Miera nezamestnanosti

6 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
33
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.