Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Právnická fakulta
Odbor Právo
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske
Počet
absolventov
252
Muži
38 %
Ženy
62 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
6 %
Pracujúci na dohodu
1 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
92 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
0 %

Kde pracujú absolventi...

83 %
8 %
8 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
40 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1250
1342
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Odborné, vedecké a technické činnosti
25 %
Verejná správa a obrana
25 %
Veľkoobchod a maloobchod
17 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Špecialisti v oblasti práva, sociálneho a zdravotného poistenia
17 %
Anketári, prieskumníci trhu
17 %
Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
8 %

Miera nezamestnanosti

0 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
22
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.