Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Odbor Politológia
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
15
Muži
40 %
Ženy
60 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
67 %
Pracujúci na dohodu
7 %
SZČO
7 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
7 %
Pokračujúci v štúdiu
0 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
13 %

Kde pracujú absolventi...

56 %
11 %
22 %
0 %
0 %
0 %
11 %
0 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
0 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1087
1017
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Ubytovacie a stravovacie služby
22 %
Priemyselná výroba
11 %
Veľkoobchod a maloobchod
11 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly
11 %
Špecialisti v oblasti personalistiky
11 %
Odborní pracovníci v oblasti sociálneho zabezpečenia
11 %

Miera nezamestnanosti

8 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
18
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.