Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta prírodných vied
Odbor Aplikovaná informatika
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske
Počet
absolventov
24
Muži
79 %
Ženy
21 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
46 %
Pracujúci na dohodu
4 %
SZČO
4 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
46 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
0 %

Kde pracujú absolventi...

82 %
9 %
0 %
0 %
0 %
0 %
9 %
0 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
73 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1600
1936
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Informácie a komunikácia
45 %
Priemyselná výroba
18 %
Doprava a skladovanie
9 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Aplikační programátori
27 %
Systémoví analytici
9 %
Vývojári softvéru
9 %

Miera nezamestnanosti

0 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
25
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.