Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta masmediálnej komunikácie
Odbor Masmediálne štúdiá - masmediálna komunikácia
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
69
Muži
29 %
Ženy
71 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
51 %
Pracujúci na dohodu
16 %
SZČO
9 %
Na materskej dovolenke
1 %
Nezamestnaní
10 %
Pokračujúci v štúdiu
3 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
10 %

Kde pracujú absolventi...

59 %
12 %
0 %
6 %
9 %
12 %
0 %
3 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
23 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1015
1059
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Veľkoobchod a maloobchod
26 %
Informácie a komunikácia
12 %
Administratívne a podporné služby
12 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Špecialisti v oblasti reklamy a marketingu
12 %
Žurnalisti, redaktori a ostatní špecialisti v žurnalistike
9 %
Všeobecní administratívni pracovníci
9 %

Miera nezamestnanosti

12 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
21
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.