Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Počet
absolventov
289
Muži
22 %
Ženy
78 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
41 %
Pracujúci na dohodu
1 %
SZČO
1 %
Na materskej dovolenke
2 %
Nezamestnaní
9 %
Pokračujúci v štúdiu
44 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
3 %

Kde pracujú absolventi...

45 %
6 %
8 %
11 %
5 %
11 %
11 %
3 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
24 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1001
1092
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Priemyselná výroba
28 %
Veľkoobchod a maloobchod
25 %
Odborné, vedecké a technické činnosti
11 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Predavači
10 %
Technici v poľnohospodárstve a potravinárstve
8 %
Laboranti v zdravotníckych laboratóriách a na patológii
5 %

Miera nezamestnanosti

16 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
33
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.