Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Odbor Automatizácia - aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske
Počet
absolventov
44
Muži
93 %
Ženy
7 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
5 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
95 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
0 %

Miera nezamestnanosti

0 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.