Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Stavebná fakulta
Počet
absolventov
610
Muži
60 %
Ženy
40 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
35 %
Pracujúci na dohodu
4 %
SZČO
10 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
3 %
Pokračujúci v štúdiu
45 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
3 %

Kde pracujú absolventi...

68 %
4 %
5 %
7 %
7 %
2 %
4 %
3 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
55 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1204
1311
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Odborné, vedecké a technické činnosti
35 %
Stavebníctvo
27 %
Veľkoobchod a maloobchod
9 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Stavební špecialisti
18 %
Stavební technici
14 %
Kartografi a geodeti
6 %

Miera nezamestnanosti

6 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
21
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.