Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Počet
absolventov
1 472
Muži
27 %
Ženy
73 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
70 %
Pracujúci na dohodu
1 %
SZČO
3 %
Na materskej dovolenke
3 %
Nezamestnaní
3 %
Pokračujúci v štúdiu
3 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
17 %

Kde pracujú absolventi...

35 %
7 %
4 %
8 %
8 %
10 %
12 %
17 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
48 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1167
1324
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Zdravotníctvo a sociálna pomoc
47 %
Verejná správa a obrana
17 %
Veľkoobchod a maloobchod
8 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Špecialisti v ošetrovateľstve
25 %
Zdravotné sestry
7 %
Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva
4 %

Miera nezamestnanosti

4 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
22
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
2
rôznych zamestnávateľov.