Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava-Staré Mesto
Odbor Elektrotechnika
úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou bez výučného listu
Počet
absolventov
93
Muži
100 %
Ženy
0 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
23 %
Pracujúci na dohodu
4 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
3 %
Pokračujúci v štúdiu
67 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
3 %

Kde pracujú absolventi...

89 %
6 %
0 %
6 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Kraj, v ktorom sídli škola
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
52 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1047
1169
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Priemyselná výroba
33 %
Informácie a komunikácia
22 %
Odborné, vedecké a technické činnosti
11 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Elektrotechnici a energetici
11 %
Elektroinžinieri a špecialisti energetici
6 %
Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave
6 %

Miera nezamestnanosti

11 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
78
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.