Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Počet
absolventov
88
Muži
47 %
Ženy
53 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
48 %
Pracujúci na dohodu
1 %
SZČO
3 %
Na materskej dovolenke
1 %
Nezamestnaní
1 %
Pokračujúci v štúdiu
34 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
11 %

Kde pracujú absolventi...

12 %
0 %
0 %
0 %
2 %
2 %
55 %
29 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
5 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
811
1037
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Veľkoobchod a maloobchod
22 %
Verejná správa a obrana
20 %
Priemyselná výroba
10 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Predavači
24 %
Montážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe
7 %
Pomocní pracovníci na stavbách budov
7 %

Miera nezamestnanosti

2 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
19
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.