Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Odbor Sociálna práca
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske
Počet
absolventov
584
Muži
34 %
Ženy
66 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
25 %
Pracujúci na dohodu
1 %
SZČO
1 %
Na materskej dovolenke
1 %
Nezamestnaní
1 %
Pokračujúci v štúdiu
60 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
11 %

Kde pracujú absolventi...

34 %
27 %
5 %
8 %
3 %
2 %
10 %
12 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
16 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
993
1212
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Verejná správa a obrana
23 %
Priemyselná výroba
17 %
Veľkoobchod a maloobchod
16 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Montážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe
11 %
Predavači
9 %
Obchodní zástupcovia
5 %

Miera nezamestnanosti

5 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
10
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.