Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Počet
absolventov
91
Muži
34 %
Ženy
66 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
62 %
Pracujúci na dohodu
1 %
SZČO
1 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
26 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
10 %

Kde pracujú absolventi...

13 %
2 %
2 %
4 %
18 %
44 %
7 %
11 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
73 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1150
1274
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Zdravotníctvo a sociálna pomoc
87 %
Umenie, zábava a rekreácia
4 %
Doprava a skladovanie
2 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Špecialisti v ošetrovateľstve
29 %
Fyzioterapeuti
24 %
Zdravotnícki záchranári
20 %

Miera nezamestnanosti

0 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
12
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.