Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Odbor Materiály - materiálové inžinierstvo
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske
Počet
absolventov
12
Muži
50 %
Ženy
50 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
8 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
92 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
0 %

Miera nezamestnanosti

0 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.