Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta zdravotníckych odborov
Počet
absolventov
325
Muži
16 %
Ženy
84 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
73 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
2 %
Nezamestnaní
1 %
Pokračujúci v štúdiu
10 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
13 %

Kde pracujú absolventi...

6 %
2 %
2 %
6 %
5 %
0 %
50 %
29 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
48 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1046
1054
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Zdravotníctvo a sociálna pomoc
87 %
Veľkoobchod a maloobchod
3 %
Vzdelávanie
3 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Špecialisti v ošetrovateľstve
57 %
Zdravotnícki záchranári
9 %
Špecialisti v pôrodníctve
6 %

Miera nezamestnanosti

2 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
14
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.