Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta zdravotníckych odborov
Odbor Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske, profesijne orientované
Počet
absolventov
26
Muži
15 %
Ženy
85 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
50 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
4 %
Pokračujúci v štúdiu
42 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
4 %

Kde pracujú absolventi...

15 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
31 %
54 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
46 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
850
836
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Zdravotníctvo a sociálna pomoc
77 %
Veľkoobchod a maloobchod
15 %
Informácie a komunikácia
8 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Laboranti v zdravotníckych laboratóriách a na patológii
46 %
Špecialisti v ošetrovateľstve
23 %
Predavači
15 %

Miera nezamestnanosti

7 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
31
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.