Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta zdravotníckych odborov
Odbor Ošetrovateľstvo
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske, profesijne orientované
Počet
absolventov
82
Muži
0 %
Ženy
100 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
72 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
2 %
Nezamestnaní
2 %
Pokračujúci v štúdiu
7 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
16 %

Kde pracujú absolventi...

3 %
0 %
2 %
3 %
0 %
0 %
66 %
25 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
95 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1062
1032
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Zdravotníctvo a sociálna pomoc
98 %
Administratívne a podporné služby
2 %
0 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Špecialisti v ošetrovateľstve
95 %
Zdravotnícki asistenti
2 %
Zdravotnícki záchranári
2 %

Miera nezamestnanosti

3 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
10
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.