Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Gréckokatolícka teologická fakulta
Odbor Teológia - probačná a mediačná práca
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
35
Muži
29 %
Ženy
71 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
63 %
Pracujúci na dohodu
3 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
9 %
Nezamestnaní
17 %
Pokračujúci v štúdiu
0 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
9 %

Kde pracujú absolventi...

19 %
0 %
5 %
0 %
0 %
0 %
67 %
10 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
5 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
809
853
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Veľkoobchod a maloobchod
19 %
Verejná správa a obrana
19 %
Priemyselná výroba
14 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Predavači
14 %
Učitelia v základných školách
10 %
Sprostredkovatelia práce a odborní pracovníci v oblasti služieb zamestnanosti
10 %

Miera nezamestnanosti

19 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
85
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.