Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Pedagogická fakulta
Odbor Špeciálna pedagogika
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
48
Muži
8 %
Ženy
92 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
85 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
4 %
Nezamestnaní
4 %
Pokračujúci v štúdiu
2 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
4 %

Kde pracujú absolventi...

2 %
0 %
0 %
0 %
10 %
2 %
51 %
34 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
83 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
971
1069
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Vzdelávanie
73 %
Verejná správa a obrana
15 %
Priemyselná výroba
2 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní
66 %
Učitelia v predškolských zariadeniach
10 %
Učitelia a vychovávatelia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
2 %

Miera nezamestnanosti

4 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
11
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.