Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Filozofická fakulta
Odbor Politológia
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
11
Muži
36 %
Ženy
64 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
82 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
9 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
9 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
0 %

Kde pracujú absolventi...

33 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
56 %
11 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
0 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
758
835
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Veľkoobchod a maloobchod
67 %
Finančné a poisťovacie činnosti
11 %
Odborné, vedecké a technické činnosti
11 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Predavači
44 %
Všeobecní administratívni pracovníci
22 %
Odborní pracovníci v oblasti účtovníctva
11 %

Miera nezamestnanosti

0 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
30
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
2
rôznych zamestnávateľov.