Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta Filozofická fakulta
Odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
28
Muži
14 %
Ženy
86 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
75 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
4 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
4 %
Pokračujúci v štúdiu
0 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
18 %

Kde pracujú absolventi...

52 %
5 %
5 %
29 %
10 %
0 %
0 %
0 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
10 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1158
1119
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Odborné, vedecké a technické činnosti
29 %
Administratívne a podporné služby
24 %
Veľkoobchod a maloobchod
19 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Odborní pracovníci v oblasti účtovníctva
19 %
Pracovníci kontaktných informačných centier
19 %
Odborní administratívni asistenti
14 %

Miera nezamestnanosti

4 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
17
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.