Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Filozofická fakulta
Počet
absolventov
423
Muži
34 %
Ženy
66 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
35 %
Pracujúci na dohodu
1 %
SZČO
1 %
Na materskej dovolenke
2 %
Nezamestnaní
4 %
Pokračujúci v štúdiu
44 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
13 %

Kde pracujú absolventi...

18 %
2 %
3 %
1 %
26 %
34 %
8 %
7 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
38 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
920
1031
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Vzdelávanie
38 %
Informácie a komunikácia
11 %
Odborné, vedecké a technické činnosti
8 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Učitelia v základných školách
27 %
Vysokoškolskí učitelia
9 %
Predavači
6 %

Miera nezamestnanosti

10 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
28
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.