Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Ekonomická fakulta
Odbor Financie, bankovníctvo a investovanie
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
106
Muži
34 %
Ženy
66 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
78 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
3 %
Nezamestnaní
4 %
Pokračujúci v štúdiu
8 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
7 %

Kde pracujú absolventi...

37 %
1 %
0 %
0 %
0 %
2 %
9 %
51 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
58 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1124
1121
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Odborné, vedecké a technické činnosti
40 %
Priemyselná výroba
17 %
Informácie a komunikácia
10 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly
38 %
Všeobecní administratívni pracovníci
7 %
Odborní administratívni asistenti
6 %

Miera nezamestnanosti

4 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
36
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.