Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Strojnícka fakulta
Odbor Biomedicínske inžinierstvo - protetika a ortotika
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske
Počet
absolventov
22
Muži
32 %
Ženy
68 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
5 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
5 %
Pokračujúci v štúdiu
86 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
5 %

Miera nezamestnanosti

50 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.