Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta Fakulta ekológie a environmentalistiky
Odbor Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií - ekológia a ochrana biodiverzity
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
11
Muži
18 %
Ženy
82 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
82 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
9 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
0 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
9 %

Kde pracujú absolventi...

22 %
0 %
0 %
11 %
0 %
33 %
22 %
11 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
11 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
863
881
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Priemyselná výroba
22 %
Veľkoobchod a maloobchod
22 %
Verejná správa a obrana
22 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Odborní pracovníci verejnej správy
22 %
Predavači
22 %
Operátori zariadení na výrobu chemických výrobkov (okrem gumy a plastov)
22 %

Miera nezamestnanosti

0 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
56
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
2
rôznych zamestnávateľov.