Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta Lesnícka fakulta
Odbor Poľovníctvo - aplikovaná zoológia a poľovníctvo
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
22
Muži
68 %
Ženy
32 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
68 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
5 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
5 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
23 %

Kde pracujú absolventi...

27 %
7 %
7 %
7 %
7 %
40 %
0 %
7 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
0 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
886
1637
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
33 %
Priemyselná výroba
20 %
Veľkoobchod a maloobchod
13 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Všeobecní administratívni pracovníci
33 %
Strojárski špecialisti
7 %
Špecialisti na výživu a dietetiku
7 %

Miera nezamestnanosti

0 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
22
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.