Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Odbor Spracovanie poľnohospodárskych produktov - agropotravinárstvo
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske
Počet
absolventov
26
Muži
35 %
Ženy
65 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
12 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
85 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
4 %

Miera nezamestnanosti

0 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.