Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Univerzita Komenského v Bratislave
Počet
absolventov
5 716
Muži
30 %
Ženy
70 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
45 %
Pracujúci na dohodu
1 %
SZČO
1 %
Na materskej dovolenke
1 %
Nezamestnaní
1 %
Pokračujúci v štúdiu
40 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
9 %

Kde pracujú absolventi...

67 %
5 %
5 %
6 %
6 %
5 %
3 %
4 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
50 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1241
1349
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Zdravotníctvo a sociálna pomoc
19 %
Odborné, vedecké a technické činnosti
17 %
Vzdelávanie
13 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Všeobecní lekári
14 %
Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly
6 %
Farmaceuti
5 %

Miera nezamestnanosti

3 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
21
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.