Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Fakulta managementu
Odbor Manažment
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske
Počet
absolventov
326
Muži
38 %
Ženy
62 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
9 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
3 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
85 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
2 %

Kde pracujú absolventi...

71 %
4 %
7 %
18 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
20 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1084
1080
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Veľkoobchod a maloobchod
30 %
Finančné a poisťovacie činnosti
15 %
Odborné, vedecké a technické činnosti
15 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Odborní administratívni asistenti
21 %
Pracovníci pri priehradkách a podobní pracovníci
11 %
Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly
7 %

Miera nezamestnanosti

2 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
14
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.