Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Lekárska fakulta
Odbor Normálna a patologická fyziológia
vysokoškolské vzdelanie III. stupeň - doktorandské štúdium
Počet
absolventov
14
Muži
14 %
Ženy
86 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
71 %
Pracujúci na dohodu
7 %
SZČO
7 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
0 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
14 %

Kde pracujú absolventi...

100 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
30 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1551
1505
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Zdravotníctvo a sociálna pomoc
56 %
Verejná správa a obrana
22 %
Vzdelávanie
22 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Biológovia, botanici, zoológovia a špecialisti v príbuzných odboroch
33 %
Všeobecní lekári
22 %
Lekári špecialisti
11 %

Miera nezamestnanosti

0 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
2
dni
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
2
rôznych zamestnávateľov.