Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Škola Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Odbor Ochrana osôb a majetku - bezpečnostný manažment
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske

Z dôvodu nízkeho počtu absolventov vo zvolenej kombinácii kritérií nie je možné zobraziť požadované údaje.