Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Filozofická fakulta
Odbor Učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske

Z dôvodu nízkeho počtu absolventov vo zvolenej kombinácii kritérií nie je možné zobraziť požadované údaje.