Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Počet
absolventov
244
Muži
24 %
Ženy
76 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
55 %
Pracujúci na dohodu
2 %
SZČO
3 %
Na materskej dovolenke
2 %
Nezamestnaní
5 %
Pokračujúci v štúdiu
28 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
5 %

Kde pracujú absolventi...

35 %
5 %
30 %
4 %
14 %
6 %
4 %
2 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
17 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
971
1206
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Priemyselná výroba
24 %
Veľkoobchod a maloobchod
20 %
Verejná správa a obrana
13 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Predavači
10 %
Odborní pracovníci v oblasti účtovníctva
8 %
Odborní administratívni asistenti
8 %

Miera nezamestnanosti

7 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
19
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.