Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta Pedagogická fakulta
Odbor Andragogika
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
26
Muži
27 %
Ženy
73 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
69 %
Pracujúci na dohodu
8 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
4 %
Nezamestnaní
8 %
Pokračujúci v štúdiu
4 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
8 %

Kde pracujú absolventi...

53 %
6 %
6 %
29 %
0 %
6 %
0 %
0 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
22 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1270
1302
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Veľkoobchod a maloobchod
18 %
Finančné a poisťovacie činnosti
12 %
Verejná správa a obrana
12 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Predavači
24 %
Špecialisti v oblasti personalistiky
12 %
Všeobecní administratívni pracovníci
12 %

Miera nezamestnanosti

9 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
0
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.