Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta Pedagogická fakulta
Odbor Pedagogika - pedagogika a vychovávateľstvo
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
24
Muži
0 %
Ženy
100 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
88 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
8 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
0 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
4 %

Kde pracujú absolventi...

21 %
5 %
26 %
32 %
16 %
0 %
0 %
0 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
62 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
987
986
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Vzdelávanie
74 %
Administratívne a podporné služby
11 %
Dodávka elektriny, plynu, pary a stud. vzduchu
5 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní
58 %
Manipulační pracovníci, nosiči
11 %
Učitelia v predškolských zariadeniach
5 %

Miera nezamestnanosti

0 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
14
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.