Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Filozofická fakulta
Odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske
Počet
absolventov
25
Muži
92 %
Ženy
8 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
12 %
Pracujúci na dohodu
4 %
SZČO
8 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
4 %
Pokračujúci v štúdiu
52 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
20 %

Miera nezamestnanosti

14 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.