Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Filozofická fakulta
Odbor Šport - učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
29
Muži
76 %
Ženy
24 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
48 %
Pracujúci na dohodu
7 %
SZČO
21 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
3 %
Pokračujúci v štúdiu
3 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
17 %

Kde pracujú absolventi...

29 %
7 %
0 %
0 %
0 %
29 %
21 %
14 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
43 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
937
990
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Vzdelávanie
54 %
Odborné, vedecké a technické činnosti
15 %
Priemyselná výroba
8 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Učitelia v základných školách
31 %
Administratívni pracovníci v oblasti ľudských zdrojov
15 %
Športovci
8 %

Miera nezamestnanosti

4 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
58
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.