Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Filozofická fakulta
Odbor Knižnično-informačné štúdiá - informačné štúdiá
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - magisterské, inžinierske, doktorské pokračujúce po dosiahnutí Bc.
Počet
absolventov
16
Muži
25 %
Ženy
75 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
63 %
Pracujúci na dohodu
6 %
SZČO
19 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
6 %
Pokračujúci v štúdiu
0 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
6 %

Kde pracujú absolventi...

70 %
0 %
0 %
10 %
0 %
10 %
10 %
0 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
20 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1403
1402
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Finančné a poisťovacie činnosti
30 %
Umenie, zábava a rekreácia
30 %
Veľkoobchod a maloobchod
10 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Špecialisti v knihovníctve a v podobných odboroch
20 %
Knihovníci
20 %
Špecialisti v oblasti personalistiky
10 %

Miera nezamestnanosti

7 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
22
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.