Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Lekárska fakulta
Odbor Všeobecné lekárstvo
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - súvislé magisterské, inžinierske, doktorské
Počet
absolventov
260
Muži
28 %
Ženy
72 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
84 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
3 %
Nezamestnaní
2 %
Pokračujúci v štúdiu
3 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
8 %

Kde pracujú absolventi...

51 %
13 %
6 %
9 %
3 %
10 %
5 %
3 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
95 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1666
1753
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Zdravotníctvo a sociálna pomoc
96 %
Vzdelávanie
2 %
Odborné, vedecké a technické činnosti
1 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Všeobecní lekári
88 %
Lekári špecialisti
5 %
Špecialisti v ošetrovateľstve
2 %

Miera nezamestnanosti

2 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
11
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.